Автори / източници
Тони Димитров

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Придобиване по давност на собственост върху обект, представляващ принадлежност към жилище в сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тони Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

Защита срещу виновно поведение на етажен собственик, което води до увреждане на друг самостоятелен обект от етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тони Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

За правото на изкупуване на идеална част от недвижим имот, в който е построена сграда с няколко самостоятелни обекта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

Преодоляване на последиците от обезсилване на съдебното решение за допускане на изкупуване на идеална част от съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тони Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24