Автори / източници
Васил Райчев

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

За иска срещу чужда държава за вреди от непозволено увреждане, предявен пред българския съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Райчев
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Разполага ли бившият съпруг с иск за половината от цената на продаден по време на брака имот в режим на СИО, получена и задържана от другия съпруг?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Райчев
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Специфики на процесуалните предпоставки за предявяване на иска на кредитора за оспорване на вземането на друг конкуриращ кредитор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Райчев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

За изменението на иска на кредитора за установяване на вземането му по издадена заповед за изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Райчев
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16