Автори / източници
Емил Лукаев

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Кратък преглед на новите положения в правния режим на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лукаев
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

Процесуални способи за защита на залогодателя при пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лукаев
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24