Автори / източници
Кристина Неофитова

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - основни акценти в новата регулация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Неофитова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Развитие на регулацията на пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Неофитова
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Предложения за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и въпроси, които те породиха в практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Неофитова
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Оценка на риска от изпирането на пари - основни мерки и етапи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Неофитова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Предизвикателства пред българските задължени лица, с оглед изпълнение на мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Неофитова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21