Автори / източници
Владислав Дацов

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Приложимост на разпоредбите на чл. 78 ГПК в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

Съпружеска имуществена общност върху вещно право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Съпружеска имуществена общност върху вещни права под разрешителен режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Банковият влог между личното имущество и съпружеската имуществена общност по новия Семеен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Приемане на наследството с конклудентни действия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Действия на цесионера, конституиран като взискател в изпълнителното производство при липса на надлежно уведомяване на длъжника за цесията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Защита на мажоритарните съсобственици срещу договор за аренда в земеделието, сключен от миноритарния съсобственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Отказ от поето задължение за даване на заем (чл. 241 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15