Автори / източници
Милеслава Богданова-Мишева

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Новите права на работника и служителя, предоставени с цел съвместяване на трудовите и семейните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милеслава Богданова-Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Работно време на служителите при командироване в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милеслава Богданова-Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Трудово възнаграждение на служителите при командироване в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милеслава Богданова-Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14