Автори / източници
Мирослава Христова

Намерен 1 документ

Относно неограничимостта на представителната власт на управителя на ООД при сделките с недвижими имоти в светлината на Директива (ЕС) 2017/1132, Търговския закон и релевантната съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослава Христова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19