Автори / източници
Цветанка Иванова - Стоянова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Въвод във владение на недвижим имот след влязло в сила съдебно решение по чл. 108 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Иванова - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Административноправна защита на вещните права на държавната собственост по чл. 80 от Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Иванова - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15