Автори / източници
Цветанка Иванова - Стоянова

Намерен 1 документ

Административноправна защита на вещните права на държавната собственост по чл. 80 от Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Иванова - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15