Автори / източници
Неделина Симова

Намерен 1 документ

Пред кого трябва да е направено признаването на вземането по чл. 116, б. „а“ от Закона за задълженията и договорите и с какви конклудентни действия може да се извършва то
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Неделина Симова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09