Автори / източници
Ася Аксентиева

Намерени 49 документа
подредени по дата на публикуване

Прекратяване на договорите за застраховка на имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Застраховка на кредити и кредитополучатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Застрахователен пул за застраховане срещу катастрофични рискове – възможно решение при природни бедствия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

ВКС прие тълкувателно решение по въпроси, свързани с предявяване на преки искове към застрахователи по чл. 226 КЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

За един нерешен въпрос на застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Данък добавена стойност и застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Задължителната застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” - Най-важният проблем в българското застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Изменения и допълнения в Кодекса за застраховането относно изискуемия минимален гаранционен капитал за застрахователите и презастрахователите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Възлагане на обществени поръчки за застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Застраховане на правни разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Застраховане на професионалната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Застраховка на пътуващи в чужбина с асистанс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Глобалната финансова криза и отражението й върху застрахователния пазар в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

По някои въпроси, свързани с валидността на застрахователната полица по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Доброволното здравно осигуряване - възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Доброволното здравно осигуряване - възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Встъпване на застраховател в правата на застрахования и регресен иск към трети лица, причинили увреждания на застраховано имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Определяне и изплащане на обезщетения за вреди от Гаранционния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Дългосрочни застраховки “Живот”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Нова Наредба за задължителното застраховане ­ стъпка към по-добра защита на увредените при пътнотранспортни произшествия лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Нормативната уредба на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите - синхронизирана със законодателството на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Задължение на застрахованото лице за заплащане на застрахователната премия в застраховането на имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Промените в Закона за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Промените в Закона за застраховането, отнасящи се до задължителната застраховка “Гражданска отговорност”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Застрахователен договор в полза на трето лице при имуществените застраховки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Задължение на застрахования за съобщаване за настъпило застрахователно събитие и последици от неизпълнението му. Преглед на съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Пряко право на третите увредени лица по застраховката “Гражданска отговорност”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Задължения на застрахователя за даване на преддоговорна информация преди сключване на застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

За някои въпроси, свързани с прилагането на давност по застрахователните правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Определяне на обезщетението при настъпване на застрахователно събитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Данъчно третиране на застраховките “Живот” и “Злополука” през 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Промени в Закона за застраховането, регламентиращи задължителното застраховане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Нови положения в Закона за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

За регламентацията на видовете застраховки в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Изменения на Закона за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Инвестиране на застрахователните резерви
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Относно искане за разрешение за извършване на презастрахователна дейност и нов вид и нов подвид застраховане от действащ застраховател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Задължителните застраховки "Гражданска отговорност" и "Злополука" за 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Задължения на застрахования и на третото увредено лице по договора за застраховка "гражданска отговорност"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Бележки върху застраховката "Гражданска отговорност"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Застрахователният агент - световна практика и българско законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Застрахователен брокер и застрахователен агент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Промени в Закона за застраховането, отнасящи се до капитала и средствата на застрахователите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Промени в изискванията към органите за управление на застрахователните дружества и кооперации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Застраховане на чуждо имущество или чужд живот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Застраховане на туристи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Принципите на добросъвестност в застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Застраховка на отговорност на производителя за качеството на продукта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Прехвърляне на застрахователен портфейл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01