Автори / източници
Светлана Калинова

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Изпълнение за събиране на наследствен дълг в хипотезите на чл. 11 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Производството по чл. 51 от Закона за наследството - необходимост и предизвикателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

За някои практически проблеми при назначаване на управител на незаето наследство и необходимостта от законодателна промяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Защита на кредиторите и заветниците по реда на чл. 66 и чл. 67 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Защита на собствеността по реда на член 109 от Закона за собствеността в отношенията между съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Калинова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28