Автори / източници
Сибила Игнатова

Намерен 1 документ

Забраната за обжалване на общите устройствени планове по чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сибила Игнатова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27