Автори / източници
Георги Петканов, проф. д-р

Намерен 1 документ

Законът за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петканов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01