Автори / източници
Севдалин Стайков

Намерени 21 документа
подредени по дата на публикуване

Обезпечаване на иска в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Издаване изпълнителен лист въз основа на влязло в сила арбитражно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Валидност на арбитражния договор и представителство в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Правилник за ускорени производства по арбитражни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Участие на поръчителя като страна в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Отказ от признаване и изпълнение на чуждестранно арбитражно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Прилага ли се Наредба № 1 за адвокатските възнаграждения в арбитражния процес спрямо юрисконсултите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

По въпроса за прихващане на уважени начален и насрещен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Необходимо ли е във всички случаи да бъде назначавана експертиза, която да изчисли мораторните лихви до предявяването на иска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Разрешаване на спорове при нарушаване правата на инвеститора, съгласно договора за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, сключен между България и Англия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Новите изменения в Устава, Правилника и тарифите на Арбитражния съд при БТПП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Участие на трети лица в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Новите изменения и допълнения в Закона за международния търговски арбитраж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Различия между основанията за отвод на решаващия арбитражен орган и основанията за отмяна на арбитражното решение по чл. 47, ал. 1 ЗМТА
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

По въпроса за арбитражните разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Компетентен ли е вътрешния арбитраж да решава частноправни имуществени спорове, по които страна е държавата или държавно учреждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Някои дискусионни въпроси по прилагане Правилника на Арбитражния съд при БТПП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Коментар по Правилника за помирение на Арбитраждия съд при Българската търговско-промишлена палата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Независимост и безпристрастност на арбитъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

По въпроса за отвод на арбитри в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

За новата нормативна уредба на арбитража по частноправни спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01