Автори / източници
Венцислав Михайлов

Намерен 1 документ

Отговорността на заложния кредитор при продажба по реда на чл. 37 от Закона за особените залози на движими вещи, които не принадлежат на залогодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31