Автори / източници
Цветелина Василева

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Акценти върху някои от измененията в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Практически моменти относно прилагането на някои от промените в законодателството на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Общ преглед на измененията в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Често задавани въпроси от страна на възложителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Основания и ред за изменение на договор, сключен по реда на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Пропуски на възложителите при прекратяване на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Примери от работата на комисията, назначена от възложителя, по провеждането на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Интересни казуси от работата на Комисията за защита на конкуренция по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Предизвикателствата пред възложителя при разглеждане на писмени обосновки на участниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Ползване на капацитет на трето лице в процедурите по възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Въпроси от практиката по тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Ползването на електронната платформа за обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Практически аспекти на някои от измененията в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Ограниченията в оперативната самостоятелност на възложителя при поставяне на изисквания за оторизация на участника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Проблемът с искането на разяснения от участниците през призмата на практиката на КЗК и на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Обществените поръчки в условията на пандемията и предприетите законодателни промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Новите изменения в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Новите изменения в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31