Автори / източници
Иван Николаев

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Правни аспекти на криптовалутите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Публична продан на недвижим имот след съдебна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Законът за мерките срещу изпирането на пари и действителните собственици на публичните акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Промоциите и подаръците в търговията като нелоялно привличане на клиенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Завършване на сградата от купувачите след покупка „на зелено“. Проблеми и възможни решения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

Заличаването на възбраните след последните промени в Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31