Автори / източници
Петър Топуров

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Възниква ли съпружеска имуществена общност при оземляване по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

Преобразуване на лично имущество по сделки с участието на единия от съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

Накъде отиваме след Тълкувателно решение № 3 от 28.03.2023 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 3/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

За действието на избора на законовия режим на разделност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Забраната за използване на идентични или близки домейн имена и външен вид на интернет страница
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Отговорността за разноски и такси по изпълнението при плащане след образуване на изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Разпределение на разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Отговорността за разноски и такси в изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Правни средства за заличаване на „лошата“ кредитна история в Централния кредитен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Тълкувателно дело № 3 от 2020 г. на ОСГТК на ВКС - За спазването на задължителното тълкуване от т. 10 на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

За процесуалните права на държавата като присъединен взискател в изпълнителното производство по ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Прелюдия към Тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26