Автори / източници
Петя Цурева

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

Изменение на кадастралния регистър по отношение на сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 1/2023
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 2/2023
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране – 3/2023
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Прилагане на чл. 117а от Закона за устройство на територията при оцифряване на планове и карти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Урегулиране на поземлени имоти в духа на чл. 16 и чл. 17 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Въпроси, свързани с вписването в кадастралния регистър на недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Технически паспорти на строежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Въпроси, свързани с вписване на актове в кадастралния регистър на недвижимите имоти от Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Пространствени данни през призмата на Закона за кадастъра и имотния регистър и свързаните с тях проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Промените в Закона за устройство на територията по отношение на местоположението на регулационната линия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27