Автори / източници
Петя Цурева

Намерен 1 документ

Промените в Закона за устройство на територията по отношение на местоположението на регулационната линия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Цурева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27