Автори / източници
Владислав Иванов

Намерен 1 документ

Задължението на синдика по чл. 36 от Регламент 848/2015 като алтернатива на откриването на вторично производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30