Автори / източници
Държавна агенция „Национална сигурност”

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Държавна агенция „Национална сигурност”
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Отменя се задължението на лицата по чл. 4 ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС, в срок до 12 май 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Държавна агенция „Национална сигурност”
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28