Автори / източници
Анелия Ангелова

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Промените в митата, във връзка с присъединяването на българия към Eвропейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Митническата тарифа на РБългария за 2006 г. - последна крачка към Общата митническа тарифа на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Автономни мерки за суспендиране на митата от началото на 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Новата Комбинирана номенклатура и Интегрираната митническа тарифа на Република България за 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Коментар върху приетата от МС Митническа тарифа на РБ за 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Прилагане от 1 юли 2000 г. на двустранни договорености за либеризация на търговията със селскостопански стоки между Европейския съюз и България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Новата митническа тарифа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Преференциален режим при вноса и износа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01