Автори / източници
Даниил Паликаров

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Фигурата на главния изпълнителен директор в българското дружествено право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниил Паликаров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Някои особености на управлението на публични предприятия - акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниил Паликаров
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Особености, свързани с прекратяването на договор за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниил Паликаров
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Особености на договорите за отстъпване на право на ползване върху софтуер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниил Паликаров
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30