Автори / източници
Пепа Стойкова, доц. д-р

Намерен 1 документ

Актуални въпроси по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26