Автори / източници
Тихомир Николов

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Налагане на обезпечителна мярка при оздравяване или стабилизиране на предприятието на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Николов
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Надзорният орган при оздравяване на предприятието според съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Николов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Възстановяване на предплатените суми за покриване на разноските в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Търговското качество на субектите като предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност и стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25