Автори / източници
Милен Ангелов

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Застрахователен надзор, в контекста на Директива „Платежоспособност II“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

По някои въпроси за суброгацията в застрахователното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24