Автори / източници
Момчил Иванов

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Управление на командитно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Действия на командитистите от името на командитното дружество без представителна власт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29