Автори / източници
Весела Станчева, д-р

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Международночастноправни аспекти на упълномощаването по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Сравнителен анализ на правния режим на акциите с привилегия за обратно изкупуване и на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Ефективно регулиране на фондовата борса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Станчева
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Някои въпроси на правния режим на инвестиционните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Станчева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01