Автори / източници
Йордан Пангев

Намерен 1 документ

Практически проблеми, свързани с иска по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите в светлината на Тълкувателно дело № 2 от 2017 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Пангев
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31