Автори / източници
Йордан Пангев

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения във Франция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Швейцария
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Италия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Германия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения във Великобритания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Съединените американски щати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Авторското право в архитектурата - Сравнителен анализ на архитектурните произведения в българското законодателство и предложения de lege ferenda
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Договор за възлагане на архитектурен проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Договор за проучване и проектиране
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Договор за упражняване на авторски надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

Встъпване в дълг и встъпване в арбитражното споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Пангев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Практически проблеми, свързани с иска по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите в светлината на Тълкувателно дело № 2 от 2017 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Пангев
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31