Автори / източници
Александра Семерджиева

Намерен 1 документ

Колизията между правото на име и правото на търговска марка съгласно Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Семерджиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31