Автори / източници
Христина Георгиева

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Някои въпроси на принудителното изпълнение върху земеделски имот, оземлен по реда на чл. 20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Относно сезирането на държавен съд със заявление за издаване на заповед за изпълнение в хипотезата, в която вземането произтича от документ, съдържащ арбитражна клауза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25