Автори / източници
Кристина Крънчева

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Бизнес етика и протокол - Подаръците – как да ги поднасяме и адресираме, и как да ги приемаме
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Крънчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Етикет в офиса - Усмихвайте се, дори ако сте в лошо настроение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Крънчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Етикет в офиса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Крънчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Бизнес пътувания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Крънчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Бизнес кореспонденция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Крънчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Писмото винаги трябва да има конкретен адресат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Крънчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Бизнес етикет по телефона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Крънчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Бизнес срещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Крънчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Значението на външния вид, или по дрехите посрещат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Крънчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28