Автори / източници
Костадинка Недкова

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Действие на откритото производство по стабилизация и на утвърдения план за стабилизация спрямо изпълнението на вземанията (доброволно или по реда на ГПК, ДОПК или ЗОЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадинка Недкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Нови презумпции за неплатежоспособност в търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадинка Недкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Новата правна рамка на института на особения залог след последните изменения на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадинка Недкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31