Автори / източници
Ивайло Кънев

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Относно конверсията на недействителния запис на заповед в договор за заем за потребление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

Превръщане на трудов договор в друго неформално съглашение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

За съотношението между чл. 34 и чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите и за имуществените последици от тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Относно конверсията на нищожен договор за кредит в съглашение за заем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Относно обхвата на третите лица, ползващи се от закрилата по чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

При връщане на дадено при начална липса на основание, от кой момент се дължи обезщетението за забава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

По някои въпроси на отговорността за вреди при недействителност на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Отговорност за вреди при недействителност на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

За някои последици при договор за възмездно ползване на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31