Автори / източници
Сюлейман Башов

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Отговорността за вреди по чл. 79, ал. 9 от Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Отговорността за вреди по чл. 79, ал. 9 от Закона за кредитните институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Правосубектни ли са обединенията - кандидати и участници, в процедурите по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица по реда на чл. 50 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Относно знанието за увреждане на кредитора по чл. 135, ал. 1, изр. 2 ЗЗД в хипотезата на уважен по чл. 19, ал. 3 ЗЗД иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Ограничението на собствеността по чл. 50 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Относно възможността за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот чрез договор в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Договор в полза на трето лице. Понятие и действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28