Автори / източници
Златка Вангелова

Намерен 1 документ

Дял в капитала и дружествен дял в ООД - същност и разграничение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30