Автори / източници
Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.

Намерени 70 документа
подредени по дата на публикуване

Административно- наказателна отговорност на арбитъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Решение на Съда на Европейския съюз от 19.12.2013 г. по дело С-209/12 и неговото значение за договори за застраховки „Живот“, сключени след 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Иск на комитента срещу комисионера. Koмисионен договор – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

Иск на комитента срещу комисионера по чл. 355 ТЗ. Koмисионен договор - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговските договори - общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговските договори по чл. 299, чл. 300 и чл. 307 ТЗ - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци (чл. 230, ал. 2 ЗЗД във връзка с чл. 347, ал. 2 ТЗ) - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Менителнични ефекти и менителнични искове – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Пряк менителничен иск на приносителя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Обратен менителничен иск на приносителя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Обратен менителничен иск на регресен длъжник
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Иск за неоснователно обогатяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

Иск за обявяване на недействителност на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за обявяване на недействителност на търговско дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за отмяна на решение на общото събрание на търговското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за отмяна на решение на общото събрание на търговското дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за прекратяване на дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за прекратяване на дружество с ограничена отговорност по чл. 155, т. 1 ТЗ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за защита на членство в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за защита на членство в търговско дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Едноличният търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Лизинг на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Търговският регистър - въпроси и отговори - Защита срещу вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Защита на кредиторите при прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

За лизинга на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

За прехвърлянето на публичноправните задължения на едноличния търговец при прехвърляне на търговското му предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Иск за обявяване на недействителност на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Иск за защита на членство в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Иск за отмяна на решение на общото събрание на търговското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Иск за прекратяване на дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговските договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Иск на комитента срещу комисионера. Кoмисионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Иск на застрахования за заплащане на застрахователно обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Менителнични ефекти и менителнични искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Отговорност на превозвача за липси и повреди при железопътен и автомобилен превоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

Утвърждаване на оздравителния план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Легитимирани вносители на оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Права на кредиторите в оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Надзорният орган и оздравяването на търговеца ­ понятие, функции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Понятие за оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Какво е значението на искането за плащане на банковата гаранция?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Могат ли да се прехвърлят правата на акционерите преди издаването на акциите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

За ипотеката, учредена в полза на повече от едно вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Договор в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

За обезпеченото вземанe в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Договор за удостоверителни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Действие на уговорката за непрехвърлимост на вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Необходим ли е чл. 152 ЗЗД в стопанския оборот?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Попада ли изпълнението на мним представител в приложното поле на чл. 75, ал. 2 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Управителни и контролни органи на публично дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Електронно изявление и електронен документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Прекъсва ли давността молбата за образуване на производство по обезсилване на ценна книга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Има ли едноличният търговец право на обезщетение за неимуществени вреди от неовластено използване на търговската му фирма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Цедира ли се безналичната акция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

За делението на договорите на консенсуални, формални и реални
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

За законната мораторна лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

За плащането в брой
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

За правната природа на безналичните акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Банкови сметки при общи условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Особености на банковия превод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Отменителни искове в производството по несъстоятелност на банка - сравнение с общия режим на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01