Автори / източници
Весела Андонова

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Отстраняването на участници поради несъответстващо ценово предложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Изпълнението на критериите за подбор от кандидатите или участниците посредством обединения, с ресурси на трети лица и/или изпълнители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Изискванията към кандидатите и участниците, свързани с тяхното лично състояние и съответствието им с критериите за подбор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Новата съдебна практика относно качеството, в което външните експерти участват в процедури по възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Лично състояние на кандидатите и участниците съгласно новия Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24