Автори / източници
Весела Андонова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Новата съдебна практика относно качеството, в което външните експерти участват в процедури по възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Лично състояние на кандидатите и участниците съгласно новия Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24