Автори / източници
Валентина Василева

Намерени 40 документа
подредени по дата на публикуване

Новите правила за дистанционни продажби на стоки и услуги на данъчно незадължени лица в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Място на изпълнение на услуга по предоставяне на персонал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Международна търговия със стоки - Продажба на стоки на дружество от друга държава членка, което към момента на доставката не е регистрирано по ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Международна търговия със стоки - Продажба на стоки от склад в друга държава членка на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Международна търговия със стоки - Доставки, при които стоките - собственост на чуждестранно дружество, се внасят от трета страна, в България се обработват и се изпращат за ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Международна търговия със стоки - Износ на стоки от друга държава членка на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Международна търговия със стоки - Рекламация при вътреобщностна доставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Международна търговия със стоки - Износ на стоки, който започва от друга държава членка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Международна търговия със стоки - Тристранна операция, при която стоките временно престояват в логистичен склад
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Международна търговия със стоки - Покупка на стоки от швейцарско дружество, които се транспортират от Франция до България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Увеличаване на данъчната основа с дължими данъци и такси при продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Данъчна основа при бартер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Данъчна основа при безвъзмездно подобрение на нает актив, извършено от наемателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Данъчна основа на наличните активи към датата на дерегистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Включване в данъчна основа при внос на стоки, на услуги, пряко свързани с вноса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Включва ли се в данъчната основа неустойка за неявяване на турист в хотел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Данъчна основа при продажба на напълно амортизиран дълготраен актив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Включват ли се в данъчната основа платени суми от клиентите за държавни такси по специална адвокатска сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Предоставяне на семена и последващо изкупуване на ориз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Данъчна основа при прекратяване на договор, за който е платен аванс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Данъчна основа - Данъчна основа при продажба на УПИ, придобито през 2006 г. без начислен ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставка със стоки, закупени в друга държава членка и изнесени за трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуги, когато чуждестранно дружество има клон в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по складиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставка на хардуер и софтуер, когато ще се извършва надзор над монтажа на оборудването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуги, които съпътстват доставки на стоки и получателят е регистриран по ДДС в няколко държави членки на ЕС, включително и в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на социални услуги - гледане на стари хора в други държави членки на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на електронни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставка на стока с монтаж от чуждестранно дружество и с участие на български подизпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на рекламна услуга на чуждестранно дружество, установено в трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставки по повод на прекратяване на договор между чуждестранно дружество и българско дружество - дистрибутор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение при извършени продажби на електрическа енергия на чуждестранни търговци на електрическа енергия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение при спедиторски услуги на територията на трета страна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по предоставяне на персонал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на транспортни услуги в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуги по строителен надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 1/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 2/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 3/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 4/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24