Автори / източници
Иваел Лозев

Намерен 1 документ

Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искрена Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24