Автори / източници
Камелия Стоянова

Намерен 1 документ

Анализ на регистрираните от Националния институт за помирение и арбитраж случаи на колективни трудови спорове и стачни действия през 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искрена Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26