Автори / източници
Мариана Терзиева

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Договор за лизинг на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

За правния интерес на трето лице да встъпи в чужд исков процес и в частност в исковото производство по чл. 694 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Прехвърлимост на вземанията и действителност на залога
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Исковете по чл. 30, ал. 1, чл. 37 от Закона за наследството и чл. 108 от Закона за собствеността - правни взаимодействия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Хипотези при изпълнение върху недвижими имоти, включени в търговско предприятие, заложено по реда на ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22