Автори / източници
Екатерина Матеева

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Приемане и отказ от наследство. Отношения по повод наследството - Европейско удостоверение за наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Понятие за наследяване по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Принципи на наследяването по закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване в първи наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване във втори наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване в трети наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване в четвърти наследствен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследственоправно положение на преживелия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Наследяване по право на заместване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Преминаване на наследството в полза на държавата и общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по закон - Допълнителните права на наследниците по чл. 12 ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Производство по издаване на Eвропейско удостоверение за наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Функции на европейското удостоверение за наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Европейско удостоверение за наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29