Автори / източници
Бойка Савова

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Характеристика на условията на труд и на работните процеси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Савова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Оценка на работното място, на работните помещения и на работното оборудване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Савова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Гарантирането на качествена оценка на риска започва с организацията на дейността по оценяването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Савова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26