Автори / източници
Бояна Милчева

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Новият Закон за индустриалните паркове - добри намерения и необходимост от допълнителна конкретика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Милчева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Искове и разрешаване на спорове по договорите ФИДИК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Милчева
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Какво трябва да знаем за новите договорни форми на ФИДИК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Милчева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Улесняване достъпа до информация относно електронни съобщителни мрежи и инфраструктура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Милчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павлина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22