Автори / източници
Емилия Маркова

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Действие на колективния трудов договор за работа при друг работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Доплащане на разликата за обезщетение при постъпване на работа с по-ниско възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Определяне размера на средствата за социално-битово и културно обслужване в бюджетната сфера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Право на социални придобивки, уговорени в ктд, при работа от разстояние
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Относно възможността за въвеждане на допълнителна клауза за работа от разстояние в сключен колективен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30