Автори / източници
Михаил Нацкин

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Правомощия на довереното лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Изисквания към фигурата на довереното лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Доверено лице. Същност на института
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Пристъпване към изпълнение срещу вещ, дадена като обезпечение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25