Автори / източници
Благовеста Николова

Намерен 1 документ

Какво трябва да знаем за Съвета на Европа, Европейската конвенция за защита правата на човека и Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовеста Николова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25