Автори / източници
Мария Лекова

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Отменими правни действия и сделки по Павловия иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Основания за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Процедура за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

По въпроса за допустимостта на отрицателен установителен иск за погасени по давност парични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Особености на иска за неоснователно обогатяване по чл. 534, ал. 1 от Търговския закон въз основа на запис на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Особености при прекратяване и възникване на членство при дружествени вливания и сливания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Задължение за предоставяне на информация при вливания и сливания на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Недействителност на новоучреденото при преобразуване дружество - съдебно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Основания за предявяване на иск за прогласяване на недействителност на новоучредено при преобразуване дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Членствени правоотношения на търговските дружества при преобразуване чрез вливане и сливане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Трудовоправни последици при вливане и сливане на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Сравнителноправен преглед на вливанията и сливанията на търговски дружества с други сходни правни фигури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25