Автори / източници
Официален в-к на Европейския съюз

Намерен 1 документ

Решения на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност на ЕС при тълкуване на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно обезщетенията за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Официален в-к на Европейския съюз
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31